Năm tháng đầu năm 2018, cả nước có gần 300.000 người lao động được BHXH Việt Nam giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Theo thống kê, những năm gần đây, bình quân mỗi năm có khoảng 700.000 người làm thủ tục BHXH hưởng chính sách trợ cấp một lần.

Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam Lê Đình Quảng bày tỏ lo ngại với tình trạng người lao động trên 35-40 tuổi bị chủ sử dụng lao động đào thải, trong khi tuổi họ đã cao, sức khỏe giảm sút nên khó xin được việc làm mới để tiếp tục tham gia BHXH. Điều đó cũng đẩy nhiều người lao động tới với lựa chọn hưởng BHXH một lần.

Qua khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn - Tổng LĐLĐ Việt Nam, đa số người lao động phải nghỉ trước tuổi, thậm chí là nghỉ việc quá sớm ở tuổi 35-40 làm việc tại các doanh nghiệp sử dụng lao động như dệt may, da giày, thủy sản…

Lý do dẫn tới thực trạng này là đến tuổi 35-40, người lao động không còn đủ sức khỏe để làm việc nên họ phải tự nghỉ việc; nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ phải trả lương cao hơn, tiền đóng bảo hiểm cũng cao hơn cho người lao động có thâm niên. Do vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý người lao động cần suy nghĩ thấu đáo khi quyết định nhận BHXH một lần.

P.H