Đến đầu tháng 6/2015, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Lâm Hoành, với chiều dài toàn tuyến 443,8m, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3-4m, có đầy đủ hệ thông cấp điện và cấp điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, cây xanh... 

Tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc đền bù giải tỏa được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. 

Hiện nay đã có 38 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, với tổng giá trị đất khoảng 5 tỷ đồng.

Viết Nam