Số động vật quý hiếm này gồm 4 con cầy vòi hương (tên khoa học Paradoxurus hermaphroditus), 1 con khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides), 2 con rùa sa nhân (tên khoa học Pyxidea mouhotii) và 1 con khỉ mốc (tên khoa học Macaca asammensis).

Toàn bộ số động vật quý hiếm trên do người dân sống xung quanh Vườn QG PNKB săn, bẫy, sau đó Ban Quản lý Vườn QG PNKB đã vận động người dân giao nộp.

Sau khi nhận thú quý hiếm từ người dân, Vườn QG PNKB đã tiến hành cứu hộ, trị các vết thương cho thú hoàn toàn khỏe mạnh mới thả về môi trường tự nhiên.

Sông Lam