Sự kiện này nhằm tạo cơ hội cho người dân của 80 quốc gia trên toàn thế giới được công khai ý kiến của mình về các chính sách toàn cầu liên quan tới biến đổi khí hậu. Những kiến nghị này sẽ được gửi tới những chính khách tham gia đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) được tổ chức tại Paris (Pháp) vào tháng 12 tới, với sự tham gia của 170 quốc gia.

Hội thảo lần này sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề: tầm quan trọng và công cụ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; đàm phán của Liên Hợp Quốc và các quốc gia cam kết; lập và giữ lời hứa về khí hậu; tầm nhìn của công dân về năng lượng bền vững tại Việt Nam…

H. Ly