Năm 2007, ngành Tòa án Hà Nội đã thụ lý 12.980 vụ án các loại. Qua công tác xét xử cho thấy, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm cao với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mặc dù số lượng các vụ án rất lớn, với tính chất phức tạp nhưng ngành Tòa án Hà Nội đã nhận được sự lãnh đạo của TAND Tối cao, Thành ủy Hà Nội cùng với sự giám sát của Hội đồng nhân dân nên đã xét xử các vụ án kịp thịp thời, đúng hạn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế. Công tác giải quyết xét xử các loại vụ án vẫn còn nhiều thiếu sót, toàn ngành bị sửa án 128 bị cáo, 26 vụ án dân sự, hành chính, hủy 97 vụ án, chiếm tỷ lệ 0,78% trên tổng số các vụ án đã giải quyết...

Nguyễn Phương