Theo số liệu thống kê, từ năm 2015 đến tháng 6-2019, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra 110 vụ, 116 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em với 110 em bị xâm hại... 

Tại buổi tập huấn, các học viên được các báo cáo viên truyền tải nhiều kiến thức liên quan đến thực trạng, cách phòng ngừa và giải pháp trước tình hình trẻ em hiện nay vị xâm hại tình dục, bị bóc lột và mua bán trẻ em. 

Các đại biểu đã báo cáo 5 chuyên đề tại Hội nghị.

Trong đó, trọng tâm là 5 chuyên đề chính: Tình hình liên quan đến đến chính sách pháp luật về trẻ em, công tác bảo vệ trẻ em, thực trạng trẻ em bị xâm hại, nguyên nhân và gải pháp phòng chống; Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em, vai trò của các cấp hội cơ sở, các cơ chế bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục, quy trình giải quyết vụ việc; 

Một số thủ đoạn xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, khó khăn trong công tác giải quyết, một số kinh nghiệm trong công tác xử lý của tổ chức Rồng Xanh; Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm dưới 18 tuổi, bạo hành trẻ em và bạo lực học đường, các giải pháp cụ thể; Tình hình liên quan đến thực trạng mua bán phụ nữ, khó khăn trong công tác phòng ngừa, phát hiện... 

Thông qua chương trình tập huấn, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng tránh nạn xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em và mua bán trẻ em  cho các cán bộ thuộc các Sở, ban, ngành, phòng nghiệp vụ Công an các tỉnh để ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, tạo môi trường an toàn cho trẻ được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Ngô Thủy