Ngày 14/8, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị triển khai nhiệm vụ năm học mới các cấp học.

Theo đó, năm học này, ngành sẽ tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức, Giáo dục công dân, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ nhiều sự kiện, không làm bài rập khuôn theo bài mẫu; tổ chức dạy học các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thủ công, Kỹ thuật, Thể dục, Giáo dục công dân, Công nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với thực tế địa phương và điều kiện nhà trường; coi trọng việc thực hành vận dụng, tổ chức hình thức dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp; đánh giá sâu môn Thủ công, Kỹ thuật (ở cấp tiểu học) và môn Giáo dục công dân (ở cấp trung học).

Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Đối với học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là học sinh lớp 1, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, các địa phương, nhà trường lựa chọn phương án thích hợp để chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho học sinh, rút kinh nghiệm qua mỗi năm học.

Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 12.

Chuẩn bị lực lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, các hoạt động thể dục - thể thao học sinh khu vực và quốc tế

T.P.