Tỉnh phát triển Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hiện đại, ổn định quy mô 45 lớp đến năm học 2015-2016 và 66 lớp đến năm 2020; tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp.

Tỉnh tăng cường đầu tư nâng cấp, mở rộng diện tích, xây dựng cơ sở vật chất của trường. Đến năm 2015, trường sẽ có khuôn viên rộng 8 ha với các công trình kiến trúc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng hiệu quả các hoạt động giáo dục. Nam Định mở rộng liên kết, hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục có uy tín ở nước ngoài về tuyển chọn bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh, tạo cho trường đủ năng lực hội nhập quốc tế trong năm 2020.

THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiều năm liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thi tốt nghiệp THPT và đại học. Năm học 2010-2011, trường có 44 lớp học, trong đó có 37 lớp chuyên và 137 cán bộ, giáo viên trong đó có 52 thạc sỹ. Tuy nhiên, khó khăn lớn với THPT chuyên Lê Hồng Phong là khuôn viên chật hẹp, không đủ diện tích và các công trình kiến trúc phục vụ hoạt động giáo dục. Trường hiện thiếu trang thiết bị dành cho học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thiếu kỹ năng cần thiết cho tiến trình hội nhập; việc tuyển chọn học sinh còn nhiều bất cập

K.H.