Quá trình tổ chức cứu chữa các vụ cháy, nổ, EVN HANOI đều nhận được tin từ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội và kịp thời chỉ đạo phối hợp trong công tác chữa cháy. Trong đó, công tác phối hợp cắt điện khi chữa cháy đã được phát huy và đạt hiệu quả cao, đảm bảo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và quần chúng nhân dân tham gia tổ chức chữa cháy an toàn.

Theo đó, cắt điện 109 lượt, điều tra 51 vụ cháy nguyên nhân do điện. Tiến hành xử lý vi phạm hành chính 76 lượt vụ cháy do điện, với số tiền 37.300.000đ.

M.Hiền