Theo đó, Chính phủ Na Uy tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam 2,85 triệu NOK (tương đương gần 10 tỉ đồng). Dự án được thực hiện ở Nam Định, Sóc Trăng, Trà Vinh, trong thời gian 42 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2013.

Mục tiêu của dự án là thử nghiệm các mô hình canh tác lúa thông minh, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu của Việt Nam

PV