Trong đó, xã Cổ Linh bị đổ 1.500m2 ngô đông; xã Nhạn Môn có gia đình ông Cà Văn Thắng bị sạt taluy sau nhà phải di dời; xã Bộc Bố có 11ha lúa, hoa màu và 4ha ngô ở giai đoạn sắp thu hoạch bị đổ, tốc mái 20 căn nhà (trong đó có 5 nhà mái ngói và 15 nhà mái phibrôximăng, 675 tấm phibrôximăng bị tốc).

Trước tình hình thiệt hại do thiên tai bất ngờ, lãnh đạo huyện Pác Nặm cũng như các xã đã xuống cơ sở chỉ đạo chính quyền và nhân dân tổ chức khắc phục theo phương châm “bốn tại chỗ”; vận động nhân dân địa phương di dời giúp gia đình ông Cà Văn Thắng đến nơi an toàn. Đối với các gia đình bị tốc mái nếu không có khả năng tự khắc phục, xã sẽ trích nguồn kinh phí dự phòng để trợ giúp. Diện tích lúa và hoa màu, ngô bị đổ đang được nhân dân khẩn trương khôi phục; tập trung thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín và dựng lại diện tích ngô bị đổ

Nguyễn Trình