Địa điểm: Số 6 Mạc Đĩnh Chi (Nhà hát Bến Thành, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ban Liên lạc hội đồng hương
Trưởng ban Trung tướng Võ Thái Hòa