Cụ thể: Đợt 1, từ ngày 15/12 đến 31/12/2014; đợt 2, từ ngày 15/1/2015 đến 31/1/2015; đợt 3, từ ngày 15/2/2015 đến 28/2/2015. Thông điệp của chiến dịch truyền thông: “Tính mạng con người là trên hết”, “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Cùng với đó, tổ chức tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch thường xuyên của lực lượng CSGT, trong đó phải kiểm tra các trường hợp nghi sử dụng rượu, bia.

Chi Linh