Theo số liệu của Tổng cục thống kê và Liên hợp quốc tại Việt Nam: 58% phụ nữ từng chịu đựng bạo lực; 50% nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng; 87% nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Điều này gây thiệt hại về cả tinh thần lẫn kinh tế: thiệt hại về năng suất lao động chiếm tới 1,78% tổng sản phẩm GDP.

Tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Lễ mít tinh, diễu hành “Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới. Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa thật sự hiệu quả. Vì vậy, nâng cao nhận thức, ý thức về bình đẳng giới để thay đổi hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là trách nhiện của mỗi người dân và toàn xã hội. Sự ra đời của Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 là những cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, nhất là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, những người dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Tại lễ mít tinh đại diện các hội, đoàn thể đã ký cam kết chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Kết thúc chương trình là lễ diễu hành với thông điệp "Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái"

Dạ Miên