Cách thức phổ biến là mạo danh phóng viên của VTV để ký kết hợp đồng sản xuất chương trình và cam kết phát trên các kênh của VTV...

Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã phổ biến rộng rãi thông tin nêu trên của VTV đến các tổ chức, cá nhân liên quan, phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thái Thanh