VNPT cho biết, thư giả mạo được gửi từ các địa chỉ mail: hotrokekhai.tv1@gmail.com; dangky.vdconline@gmail.com; Kekhaihotro.cks@gmail.com... không phải thông tin do VNPT gửi đến cho khách hàng. “Đây chỉ là thư nặc danh, giả mạo VNPT nhằm trục lợi từ khách hàng. Hiện tại VNPT đang làm việc với các cơ quan chức năng để có hình thức ngăn chặn, xử lý” - VNPT nhấn mạnh.

Đồng thời, VNPT cũng khuyến nghị khách hàng cách thức phân biệt, phát hiện mail và thư tay giả mạo. Theo đó, mail hoặc thư tay chính thức của VNPT gửi đi luôn có đuôi là “@vnpt.vn”. VNPT không sử dụng các mail công cộng miễn phí như yahoo, gmail…

Riêng thư tay của các đơn vị kinh doanh chính thức của VNPT gửi khách hàng, thư luôn được ký và đóng dấu đỏ trước khi gửi đi.

H.T.