Năm nay, thí sinh sẽ nộp hồ sơ dự thi ĐH, CĐ theo tuyến Sở GD&ĐT từ 17/3 đến hết ngày 17/4 tại những địa điểm do các Sở GD&ĐT quy định. Với một số trường có thể được tuyển sinh riêng trong năm 2014, thí sinh tìm hiểu quy định về hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ và những thông tin cần thiết khác trên website của trường và trang thông tin điện tử Bộ GD&ĐT

Tuấn Minh