Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên, một ủy ban của Quốc hội đứng ra chủ trì, soạn thảo dự án luật để trình Quốc hội thảo luận, thông qua. Dự kiến, sau khi UBTV Quốc hội cho ý kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

"Hơn 10 năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến phát triển tin học, đã đầu tư đáng kể cho sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) nhưng việc ứng dụng CNTT vào thực tiễn chưa có hiệu quả cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là ở nước ta chưa có văn bản pháp luật có tính pháp lý cao quy định về ứng dụng CNTT và giao dịch điện tử" - tờ trình của Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội đề cập sự cần thiết ban hành Luật Giao dịch điện tử.

Điều đáng chú ý là, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Kế toán, trong đó quy định về chứng từ điện tử. Luật này đã có hiệu lực pháp luật, thế nhưng hiện nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử, chứng từ kế toán điện tử, nên đương nhiên các quy định về kế toán điện tử trong Luật Kế toán, chưa thể thực hiện trong thực tế.

Giao dịch điện tử rất khác với những giao dịch thông thường, các thông điệp dữ liệu được truyền đi bằng các phương tiện điện tử cũng đòi hỏi phải có giá trị pháp lý như giao dịch thông thường. Các phương pháp gửi và nhận thông điệp dữ liệu, việc sử dụng chữ ký điện tử có thể làm bằng chứng đảm bảo sự tin cậy của giao dịch điện tử và công nhận tính pháp lý của giao dịch đó.

Ông Vũ Minh Mão, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT của Quốc hội, Phó trưởng Ban soạn thảo cho phóng viên Báo CAND biết: "Ủy ban chúng tôi chủ trì và phối hợp với 20 cơ quan thuộc các bộ, ngành, hội để soạn thảo dự án luật. Trong quá trình soạn thảo, chúng tôi cũng tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, đảm bảo sự phù hợp của đạo luật trong xu thế hội nhập”...

Liên quan những quy định của dự án luật đối với vấn đề đảm bảo an ninh thông tin trong giao dịch điện tử, ông Vũ Minh Mão khẳng định: Dự thảo luật đưa ra những quy định bảo đảm kiểm soát an ninh thông tin nhằm đảm bảo cơ quan có trách nhiệm thực thi, kiểm soát an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, bởi giao dịch điện tử không có biên giới, không bó hẹp trong phạm vi quốc gia, lãnh thổ nào mà nối mạng thông tin trên phạm vi toàn cầu.

Điều này đặt ra yêu cầu đảm bảo tính chính xác cũng như các yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ của thông tin được truyền lên mạng là hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, không vì vấn đề bảo đảm an ninh thông tin mà làm cản trở, gây khó khăn đến giao dịch, thông tin điện tử. Do đó, dự thảo luật điều chỉnh theo hướng, quy định các biện pháp kỹ thuật vừa tạo điều kiện giao dịch điện tử thuận lợi nhưng phải đảm bảo chặt chẽ để giúp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, trách nhiệm những người giao dịch trên mạng cũng được quy định rõ...

Với tinh thần đó, việc kiểm soát thông tin, dữ liệu trên mạng thông tin điện tử hoàn có thể thực hiện có hiệu quả

Phan Trường