Tham dự Lễ giỗ có,; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL; dòng họ Nguyễn Sinh tại TP HCM.

Lễ giỗ được tiến hành theo nghi thức cổ truyền. Dịp này, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh đã trao gia phả dòng họ cho Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình có công với cụ Phó bảng; Ban vận động Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 3 năm vận động Quỹ, trao Bảng vàng ghi công cho các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ.

Các đại biểu thành kính thắp ném nhang nơi phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh, thể hiện tấm lòng tôn kính, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước

V.Vĩnh – P.Huỳnh