Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Nhà văn Hà Nội; Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo, tập thể cán bộ, chiến sỹ Nhà Xuất bản CAND, báo CAND - Cục Truyền thông CAND; Lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam; Lãnh đạo Chi hội Nhà văn CAND; Lãnh đạo Hội Nhà văn Thái Bình; Hội Hưu trí Tổng cục Chính trị CAND; Lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an.... các ông bà, cô dì chú bác, anh chị em nội ngoại tộc, bạn bè gần xa; Các ông bà thông gia liên gia, hàng xóm láng giềng đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa mẹ chúng tôi là bà Nguyễn Thị Miện sinh năm 1930 tại Hồng Minh - Hưng Hà - Thái Bình, mất lúc 19h ngày 30 tháng 9 năm 2018 về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Nhân dân Đồng Lâm - Hồng Minh - Hưng Hà. 

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn còn nhiều sơ suất, gia đình chúng tôi rất mong được lượng thứ.

                                                  TM gia đình, trưởng nam

Nguyễn Thụ


Cand Online