Được biết, năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế ký kết với KOICA dự án quy hoạch phát triển kết hợp sông Hương và các dự án thí điểm, có tổng vốn 6 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại.

Dự án quy hoạch 15km từ làng cổ Bao Vinh đến đồi Vọng Cảnh, bao gồm cồn Hến và cồn Dã Viên, với tổng diện tích gần 840ha, trong đó 2 bên bờ sông Hương hơn 313ha và diện tích mặt nước 485ha.

A.Khoa