Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBATGT quốc gia đề nghị VAMM cần nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng phù hợp đặc biệt là đảm bảo đầy đủ quy trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; nghiên cứu mẫu mã xe máy phù hợp và đưa giải pháp, chiến lược phát triển với điều kiện của Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị nghiên cứu mẫu xe máy phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Khi bán xe máy, các đơn vị VAMM nên tặng 1-2 mũ bảo hiểm cho người mua, đây là yếu tố thiết thực nhất đảm bảo an toàn giao thông.

T.Huyền