Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung: Giới thiệu kết quả thu hút đầu tư của Lào Cai trong thời gian qua; định hướng ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; Cam kết của tỉnh về hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương; Phát biểu chỉ đạo của Chính phủ; ý kiến trao đổi của các Bộ ngành trung ương, các chuyên gia và doanh nghiệp; Ký kết các thoả thuận hợp tác, tài trợ tín dụng, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...

Ảnh: Internet.

Đồng thời, hoạt động này nhằm kết nối hoạt động du lịch của tỉnh với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 Năm 2015, Lào Cai đã đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 600.000 lượt khách quốc tế và trên 1.400.000 lượt khách nội địa, tổng thu nhập xã hội từ khách du lịch đạt trên 4.600 tỷ đồng.

Phan Đức