Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thành phố Lạng Sơn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Chi đã khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ là một tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết. Sự hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ đã để lại cho mỗi người dân Việt Nam những bài học quý báu về tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chi mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Với lịch sử gần 178 năm thành lập cùng bề dày về truyền thống văn hiến và cách mạng, đồng chí tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến cùng cả nước, sớm hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng quê hương xứ Lạng ngày một phát triển và phồn vinh

M.Cương