Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Bộ Công an; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo tỉnh An Giang.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH cho biết, trong suốt những năm qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy.

Các tín đồ PGHH đã phát huy tích cực đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phật tử nói riêng, nhân dân nói chung. Tích cực gắn bó với cộng đồng, đồng hành cùng các tôn giáo trong khối Đại đoàn kết dân tộc.

 Theo bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, qua 78 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH, với tôn chỉ, đường hướng hành đạo là “Học Phật, tu nhân,” “Tại gia cư sỹ”, thực hiện tứ ân, Giáo hội PGHH đã giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức cho tín đồ, góp phần nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Đại diện Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng đại lễ kỷ niệm 78 năm khai sáng đạo PGHH.

Trong thời kỳ đổi mới, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” Ban Trị sự Trung ương PGHH, các Trị sự viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào PGHH đã hăng hái thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, Đạo PGHH có 397 Ban Trị sự cơ sở ở 17 tỉnh, thành. Năm 2016, tín đồ PGHH đã đóng góp trên 363 tỷ đồng để góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, giúp đỡ người nghèo... 

Văn Đức