35 năm trước, khi vừa được thống nhất, bộn bề công việc phải giải quyết sau chiến tranh, nhưng Việt Nam và Liên Xô đã bắt tay vào chuẩn bị và thực hiện thành công chuyến bay vũ trụ Việt - Xô.

Vào hồi 21 giờ 33 phút 3 giây (giờ Mátxcơva) ngày 23/7/1980, từ sân bay vũ trụ Baicônua, tàu “Liên hợp 37” được phóng lên vũ trụ với đội bay quốc tế gồm Anh hùng Phạm Tuân, nhà nghiên cứu - du hành vũ trụ Việt Nam và nhà du hành vũ trụ hai lần Anh hùng Liên Xô Vichtor Gorbatco, chỉ huy tàu.

Chuyến bay lịch sử đó đã đặt cơ sở và tạo dựng truyền thống cho công cuộc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ ở Việt Nam.     

Sau chuyến bay phối hợp đó, Việt Nam tiếp tục hợp tác với Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay cũng như nhiều nước và tổ chức quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Năm 1995, Việt Nam khởi động dự án quốc gia VINASAT-1 và được phóng lên quỹ đạo ngày  19/4/2008  với 20 bộ phát đáp. Sau đó, VINASAT-2 được phóng vào tháng 5/2012 với 24 bộ phát đáp của băng tần Ku.

Việc phóng vệ tinh VINASAT-1 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn chỉnh hệ thống viễn thông Việt Nam. Với VINASAT-1, Việt Nam có thêm vệ tinh viễn thông và nhờ đó chủ động trong việc kết nối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… 

Hải Châu