Theo đó, ông Lê Phú Vẽ đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng phòng hộ ở thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân  bị kiểm điểm chuyển công tác về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Hạt phó Hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn và Trạm trưởng trạm kiểm lâm Bù Đồn. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Xuân Chinh nơi để xảy ra phá rừng cũng bị kiểm điểm nghiêm túc do không quản lý tốt, để xảy ra phá rừng.

Thông báo này cũng nêu, nguyên nhân để xảy ra phá rừng là do đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, diện tích đất canh tác ít, kinh tế chủ yếu dựa vào rừng, một số hộ dân lợi dụng mùa mưa mực nước suối lên cao lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép.

Trong quá trình thanh kiểm tra, lực lượng chức năng cũng không phát hiện thấy “đầu nậu” thu gom khai thác gỗ trái phép, mà do người dân lợi dụng trời mưa đã tự động vào rừng khai thác gỗ trái phép

P.A.