Hôm qua 25/1, tại một cuộc hội thảo bàn về vấn đề đạo đức của nghề luật sư, đại diện Vụ Bổ trợ Tư pháp Bộ Tư pháp đã công bố 43 trường hợp luật sư bị kỷ luật vì vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư hoặc vi phạm điều lệ Đoàn luật sư trong thời gian 5 năm qua. Trong đó 26 trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách luật sư; 8 luật sư bị tạm đình chỉ hành nghề có thời hạn và 9 luật sư nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách.

Số liệu thống kê của Bộ Tư pháp cho biết, hiện cả nước có 4.210 luật sư và người tập sự hành nghề luật sư (luật sư chính thức có khoảng 3.300 người) hoạt động trong 1.072 tổ chức hành nghề luật sư.

Ngày 5/8/2002, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư gồm 4 chương với 14 quy tắc. Đến nay 62 đoàn luật sư trên cả nước đã ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư dựa trên bản Quy tắc mẫu này.

Đại diện Bộ Tư pháp đánh giá, đa số luật sư chấp hành tốt những quy tắc đạo đức nghề nghiệp này, tuy nhiên vẫn còn những luật sư vi phạm như con số nêu trên.

Theo ông Nguyễn Văn Bốn - Vụ Bổ trợ Tư pháp thì một trong những nguyên nhân là do hiện nay chưa có bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư để áp dụng thống nhất cho luật sư. Bên cạnh đó, việc giám sát tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư của các Đoàn luật sư chưa được thực hiện thường xuyên và ngược lại, ý thức về đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư của một bộ phận luật sư còn chưa cao.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị các đoàn luật sư cần thường xuyên nhắc nhở và giám sát luật sư thành viên của đoàn mình tuân thủ pháp luật cũng như các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Bá Tuấn