Nguyên nhân 3 lãnh đạo chủ chốt của huyện Đô Lương bị kỷ luật là do sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và gây mất đoàn kết nội bộ.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã có Thông báo số 61/PV-UBKTTU kết luận về việc tập thể và 3 cá nhân trên phải chịu trách nhiệm về việc để mất đoàn kết nội bộ; sai sót trong việc bổ nhiệm cán bộ, và có dấu hiệu bao che cho cán bộ sai phạm.

Sông Lam