Một điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum.

Do ảnh hưởng bão số 9 chưa khắc phục được nên nguy cơ sạt lở ở những đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa phận các huyện Đắk Glei, Đắk Tô tiếp tục phát sinh, dễ xảy ra tình trạng tắc đường.

Trên đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum hiện có 12 điểm dễ xảy ra nguy cơ sạt lở cao do nước sông ăn sát vào lề đường

N.Như