Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Công ty phối hợp với nhà sản xuất báo cáo đánh giá an toàn của sản phẩm mỹ phẩm Revlon có sử dụng các chất nêu trên, tình hình nhập khẩu, lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm này tại Việt Nam v..v…    

Cục quản lý Dược cũng đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh kiểm tra chất lượng và đánh giá an toàn các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Revlon (tập trung xác định hàm lượng các hợp chất nói trên có chứa trong các sản phẩm nhuộm tóc, mascara, phấn trang điểm, chì kẻ mắt … và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược

Ngô Thị