Đoàn kiểm tra đánh giá: Cảng Cát Lái đã thực hiện tốt quá trình tiếp nhận, quản lý, giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, hành lang an toàn khi sắp xếp hàng hóa, các container hóa chất tại cơ sở vẫn chưa thực hiện tốt do còn nhiều nguyên nhân khách quan. Đoàn yêu cầu Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có văn bản gửi UBND quận 2 về việc hỗ trợ di dời những cơ sở kinh doanh sản xuất khác cùng các hộ dân ra khỏi vành đai an toàn toàn PCCC, đồng thời xây dựng thêm phương án xử lý sự cố hóa chất phòng ngừa.

Kiểm tra an toàn PCCC tại kho chứa hóa chất cảng Tân Cảng.

Hiện nay, cảng Cát Lái chứa khoảng 300 container hóa chất, mỗi container có khoảng 24 tấn, công ty thực hiện việc xếp dỡ, giao nhận hàng hóa với khách hàng theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện” chưa mở niêm phong.

Hoàng Châu