Ngôi nhà có tổng giá trị đầu tư 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí của cuộc vận động "Ngôi nhà nhân ái, hướng tới tương lai" phát động từ cuối năm 2010 do đối tượng đoàn viên, đội viên trong các trường học thuộc địa bàn tỉnh quyên góp.

Khởi công công trình nhà bán trú dân nuôi Trường THCS Hướng Linh.

Thầy giáo Võ Đình Thánh, Phó hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: "Xã Hướng Linh là xã vùng cao, đa số dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc xây dựng ngôi nhà bán trú là hết sức cần thiết, giúp hơn 40 em học sinh có nhà ở cách trường gần 30km ổn định việc học tập"

Thanh Bình