Hiện nay, thành phố đang áp dụng đồng thời hai mô hình xử lý chất thải rắn nguy hại cho các BV là: xử lý tại chỗ và xử lý tập trung. Trong đó có 5 BV, gồm: Đa khoa Tiên Lãng, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Đôn Lương (huyện Cát Hải), Bạch Long Vỹ được xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tại lò đốt thủ công của BV tự xây dựng. Nhưng đến nay, mô hình xử lý tại chỗ chưa mang lại hiệu quả do tốn kém nhiên liệu, chi phí vận hành cao.

Ngoài ra, lò đốt thủ công gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cán bộ y tế tại BV và người bệnh. Ngoài việc xử lý chất thải tại chỗ, các đơn vị y tế còn thuê Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng vận chuyển tiêu hủy rác thải thông thường.

Khu vực lưu trữ chất thải y tế tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Đặc biệt, đáng lo ngại là tại các phòng khám tư nhân, chất thải rắn nguy hại vẫn được thu gom, vận chuyển chung với chất thải thông thường tới các bãi rác địa phương để chôn lấp nhưng không có biện pháp tiêu hủy đảm bảo. Được biết, toàn thành phố hiện có gần 1.000 cơ sở hành nghề y tư nhân. Việc xử lý nước thải y tế đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm quan trắc môi trường, Sở TN&MT Hải Phòng, để theo dõi chất lượng nước thải trong đó có nước thải y tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị y tế phải có trách nhiệm tự quan trắc, báo cáo kết quả với cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng. Do các cơ quan này với các đơn vị y tế chưa phối hợp chặt chẽ nên hầu hết các đơn vị y tế trên địa bàn chưa được kiểm tra, đánh giá.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế dự phòng, thuộc Sở Y tế chỉ thực hiện việc lấy mẫu nước thải khi có yêu cầu. Trung tâm quan trắc môi trường, Sở TN&MT chỉ lấy mẫu nước thải để quan trắc, phục vụ thanh tra, kiểm tra hoặc có đơn thư khiếu nại…

Đăng Hùng