Theo đó, gian hầm số 8 được phục hồi tái tạo có diện tích 78m2, với 20 buồng giam nhỏ kích thước dài 1,75m, rộng 0,8m, cao 1,75m. Dự án này do Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang Huế đóng góp kinh phí tôn tạo nhằm thể hiện và mô phỏng lại một cách sinh động khung cảnh tàn bạo của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm cũng như tinh thần chịu đựng gian khổ, anh dũng kiên cường của những chiến sỹ cách mạng.

Khu di tích Chín Hầm bao gồm 8 hầm sâu dưới đất và 1 chòi canh. Đây là khu vực kho vũ khí chiến tranh do thực dân Pháp xây dựng năm 1941. Bắt đầu từ năm 1954, những hầm này được gọi là chuồng cọp, giam giữ những người hoạt động cách mạng, học sinh, sinh viên và phật tử yêu nước.

Ngày 16/12, Bộ VH-TT&DL đã có quyết định công nhận "Di tích lịch sử lưu niệm tội ác Chín Hầm" là di tích quốc gia. Đến nay, khu di tích này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khôi phục đầy đủ 8 hầm và 1 chòi canh, dựng lại những cảnh tượng giam cầm tù đày, những cực hình tra tấn dã man và tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm

Đài Trang