Công trình cải tạo hệ thống thoát nước kênh Ba Bò có tổng chiều dài hơn 3km do Công TNHH một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) làm chủ đầu tư với tổng số vốn giai đoạn I hơn 245 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Tổng giám đốc Công ty Biwase cho biết, mục tiêu của công trình nhằm cùng TP.Hồ Chí Minh giải quyết vấn đề ô nhiễm trên kênh Ba Bò, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho khu vực thuộc phạm vi dự án; đồng thời tạo cảnh quan.

Công  trình cải tạo kênh Ba Bò được người dân trông mong từ nhiều năm qua.

Đây còn là hạng mục góp phần xây dựng tuyến cống thu gom nước thải sinh hoạt, thuận tiện đấu nối khi xây dựng nhà máy xử lý chất thải trong giai đoạn II cải tạo môi trường sống.

D.Anh