Sau khi tiếp nhận các phương tiện cứu hộ, hai huyện sẽ tổ chức tập huấn cho các thành viên đội cứu nạn, cứu hộ, dân quân, thanh niên xung kích các xã phương pháp lắp dựng nhà bạt, sơ cấp cứu người chết đuối, chuẩn bị dự phòng thực phẩm, thuốc men... đề phòng khi có lũ lụt xảy ra

K.N.