Theo UBND TP Hà Nội, những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm phát sinh do Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Gia Lâm quản lý, sử dụng trước khi Xí nghiệp này được sáp nhập nguyên trạng vào Công ty TNHH Nhà nước MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Công ty Chiếu sáng). Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra thành phố về thanh tra việc sử dụng đất của các đơn vị, cá nhân thuê đất tại Công ty Chiếu sáng, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, những sai phạm chưa được khắc phục triệt để, việc xử lý tồn tại chậm, trong quá trình giải quyết, Công ty Chiếu sáng không báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ.

Để xử lý vi phạm, UBND TP yêu cầu: Trong việc chấm dứt các hợp đồng mà Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Gia Lâm trước đây đã cho các tổ chức, cá nhân thuê trái pháp luật: Đối với các hợp đồng tại thời điểm tháng 1/2014 đã hết hạn, Công ty Chiếu sáng kiên quyết yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải tháo gỡ tài sản, công trình và bàn giao nguyên trạng mặt bằng để Công ty quản lý (trừ trường hợp hợp đồng đã ký kết trước đây có những điều khoản khác); đối với các hợp đồng hiện còn thời hạn sau thời điểm tháng 1/2014, Công ty Chiếu sáng thông báo chấm dứt, thanh lý hợp đồng trước thời hạn và thỏa thuận bồi thường theo hợp đồng, trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết…

Đồng thời, Công ty Chiếu sáng khẩn trương hoàn thiện dự án khả thi xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang. Trong quá trình hoàn thiện dự án, Công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ về tiền thuê đất với nhà nước theo quy định

C.Linh