Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường xem xét việc hỗ trợ nghiên cứu các nội dung chưa hoàn thiện của các công nghệ xử lý chất thải rắn.

Ảnh minh họa.

Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng được yêu cầu khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm căn cứ kiểm soát việc nhập khẩu các lò đốt xử lý chất thải rắn, đảm bảo yêu cầu môi trường và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Trước mắt, đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác không đảm bảo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng.

V.H.