Những loại lò truyền thống này gây độc hại, ô nhiễm môi trường rất lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Thay vào đó, sẽ đẩy mạnh sử dụng vật liệu không nung.

Được biết, đến nay, tổng công suất của 3 loại sản phẩm chính là gạch xi măng – cốt liệu, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt đã đạt khoảng 6,5 tỷ viên/năm, chiếm 27% tổng vật liệu xây năm 2014. Chính phủ đã tiếp tục hối thúc các bộ và cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến 2020.

Nam Phương