Đường dây liên lạc này tạo điều kiện để hai bên kịp thời thông báo các thông tin về hoạt động của tàu cá và ngư dân trên biển, tàu cá và ngư dân có nhu cầu tránh, trú bão khi cần thiết, khi tìm kiếm, cứu nạn…

Bên cạnh đó, thông qua đường dây liên lạc này, hai bên có thể liên hệ trực tiếp để phối hợp hỗ trợ tàu cá và ngư dân đang hoạt động trên biển kịp thời và có hiệu quả.

Thời gian tới, cơ quan hữu quan của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung liên quan để đường dây liên lạc được sử dụng hiệu quả phục vụ cho công tác quản lý nghề cá hai nước; công tác trao đổi thông tin, phối hợp tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân hai nước hoạt động trên biển...

N.Yến