Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2014, tội phạm về trật tự xã hội giảm rõ rệt cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng với 620 vụ xảy ra, làm chết 15 người, bị thương 140 người, thiệt hại khoảng 8,4 tỷ đồng (so với năm 2013, tổng số vụ giảm 24,3%, án nghiêm trọng trở lên giảm 44,8%).

Quảng Ninh có rất nhiều cảng biển, cửa khẩu đường bộ tiếp giáp với Trung Quốc nên tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm khá phức tạp. Nhận thấy buôn lậu và tội phạm về trật tự, an toàn xã hội có mối liên hệ rất khăng khít với nhau, các lực lượng chức năng đã tích cực đấu tranh trên mặt trận này. Toàn tỉnh đã bắt 3.686 vụ, thu hàng hóa trị giá trên 306 tỷ đồng. Trong đó, đã khởi tố 44 vụ 87 bị can, số còn lại xử lý hành chính.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 Quảng Ninh cho biết, kết quả nói trên là cơ sở để tiếp tục củng cố mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tình hình mới.

Đặc biệt, từ năm 2015 trở đi, công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm sẽ đổi mới hoàn toàn thì mới phù hợp với điều kiện xã hội thông tin như hiện nay.

Cụ thể, sẽ khai thác tối đa lợi thế truyền thông, mạng Internet, coi trọng yếu tố học đường. Tất cả các vấn đề trên phải gắn kết chặt chẽ với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ vững kỷ cương xã hội…


Minh Triết