Tại buổi khai mạc Diễn đàn, các em đã được nghe đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành báo cáo việc thực hiện một số khuyến nghị của trẻ em trong hai lần diễn đàn 2009 và 2011.

Cũng trong ngày khai mạc Diễn đàn các em tiếp tục thảo luận, khuyến nghị về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua 6 chủ đề: an toàn tính mạng và vui chơi, giải trí cho trẻ em; các biện pháp phòng, chống bạo lực tinh thần, ngược đãi, sao nhãng trẻ em; các biện pháp phòng chống tình trạng tảo hôn và lao động trẻ em; trẻ em vi phạm pháp luật; các biện pháp bảo đảm quyền tham gia của trẻ em; đảm bảo quyền được tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV và giải pháp ngăn ngừa trẻ em bỏ học.

Tối 9/8/2013 các em sẽ gặp gỡ và đối thoại với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể về những vấn đề các em quan tâm tại diễn đàn trẻ em quốc gia 2013.

Sau diễn đàn, các khuyến nghị và thông điệp của trẻ em sẽ được gửi tới các cơ quan, các nhà hoạch định chính sách, Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp với nguyện vọng của trẻ em

Linh Giang