Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” có 98 đơn vị trong toàn ngành tham gia là các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự các cấp; Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức ở 4 cụm thi tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam với hơn 400 người tham gia.

Các đội đang thi đấu.

Cuộc thi được tổ chức kéo dài hơn 50 ngày với 38 cuộc thi, trong đó có 33 cuộc thi sơ khảo, 4 cuộc thi chung khảo và 1 buổi Gala chung kết, trao giải. Gala Chung kết cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp tại Hà Nội.

Theo ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi, thì cuộc thi nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND, giúp mọi người hiểu hơn các quy định của Luật để áp dụng vào thực tiễn. Cuộc thi giúp khán giả hiểu thêm về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, về hình ảnh người Kiểm sát viên luôn gần gũi với nhân dân, tăng cường lòng tin của nhân dân vào công cuộc cải cách tư pháp trên tinh thần bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp mới.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp, đồng thời thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, Kiểm sát viên: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn.

Trần Hằng