Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Diễn đàn khu vực châu Á về 3R sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách cấp cao giữa các bên liên quan trong việc bảo vệ môi trường. Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam chia sẻ cũng như học tập kinh nghiệm của các nước tham gia về quản lý tổng hợp chất thải, sử dụng hiệu quả năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là đến năm 2025, 100% các đô thị có công trình tái chế chất thải rắn thực hiện phân loại tại hộ gia đình; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại, 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng đô thị và 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn sẽ được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường

Khánh Vy