Chương trình diễn ra đến hết ngày 4-8-2016, nhằm vận động đông đảo nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực, trợ giúp ngư dân tại 10 tỉnh, thành phố ven biển là Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị nâng cao sức khỏe, ổn định và phát triển cuộc sống.

Tham dự chương trình, cộng đồng nhắn tin theo cú pháp BD gửi 1409, mỗi tin nhắn có giá trị 18.000 đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ từ chương trình nhắn tin được dành để tổ chức các hoạt động: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, trang bị túi sơ cấp cứu cho các thuyền ngư dân đi biển, mua máy icom hỗ trợ ngư dân đảm bảo thông tin an toàn khi đi biển, hỗ trợ xây dựng bể chứa nước ngọt phục vụ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc...

Mỹ Bình