50 học viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động TKCN đường biển trên toàn quốc đã được trao giấy chứng nhận.

Ngoài những kiến thức cơ bản về TKCN đường biển, học viên tham dự lớp tập huấn này được huấn luyện kỹ năng điều khiển tàu, vớt người, vật nổi rơi xuống nước, kỹ thuật tìm kiếm trên biển, kỹ thuật bơi lặn, phương pháp cứu đuối, cách sử dụng các công cụ, phương tiện cứu sinh, thông tin liên lạc, y tế…

Hữu Toàn