Theo đó, đề xuất nhánh kết nối phía Lai Châu sẽ bắt đầu từ thị xã Lai Châu đi theo hướng tuyến San Thàng - Đông Pao - Tam Đường, đến Đông Pao tuyến rẽ phải men theo sườn Đông dãy Nậm Đích về quốc lộ 32 tại vị trí trước cầu Bo, sau đó tuyến rẽ phải đi theo quốc lộ 32 về Mường Than, giao với quốc lộ 279, đi theo quốc lộ 279 vượt đèo Khau Co sang Lào Cai ra phía Bảo Hà, tổng chiều dài tuyến khoảng 150km.

Nhánh kết nối với Hà Giang sẽ bắt đầu từ Hà Giang đi theo quốc lộ 2 về thị trấn Việt Quang - Bắc Quang, chiều dài toàn tuyến khoảng 149km

T. Huyền