Sau khi khám sàng lọc với hơn 400 người dân sinh sống trên đảo, đoàn công tác của Viện Huyết học và Truyền máu TƯ đã lựa chọn ra 13 người có đủ sức khỏe, nhóm máu phù hợp để xây dựng lực lượng hiến máu dự bị an toàn trên huyện đảo. 

Đáng chú ý, trong 13 người này có cả Bí thư Huyện ủy và Bí thư Huyện đoàn huyện đảo Cồn Cỏ là những người tiên phong đăng ký vào lực lượng hiến máu dự bị. Với một “ngân hàng máu sống” an toàn như trên thì dự án này đặc biệt có ý nghĩa về mặt y tế với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Cồn Cỏ.

T.H.