Theo kế hoạch, để xử lý vi phạm sản xuất gạch thủ công trái phép trên địa bàn huyện, UBND huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm sản xuất gạch thủ công trái phép do đồng chí Bí thư đảng ủy hoặc đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm trưởng ban, gắn với xây dựng kế hoạch tổ chức tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp danh sách các chủ sản xuất gạch thủ công trái phép trên địa bàn báo cáo về UBND huyện, đồng thời, huyện sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở, lên phương án cưỡng chế tháo dỡ theo đúng kế hoạch của huyện; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 29/6/2010 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm sản xuất ngói, đất sét nung. Ảnh minh họa.

Hiện nay trên địa bàn huyện Mỹ Đức có 144 lò gạch, trong đó có 142 lò thủ công. Đến tháng 12/2011, huyện Mỹ Đức đã đình chỉ sản xuất 99 lò, tổ chức tháo dỡ 33 lò gạch, còn lại 33 lò vẫn cố tình sản xuất trái phép

PV